НОВИ ЗАГЛАВИЯ
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната дентална медицина
Ръководство за практически упражнения по пропедевтика на протетичната дентална медицина
Вирусни хепатити и HIV в денталната практика Вирусни хепатити и HIV в денталната практика Вирусни хепатити и HIV в денталната практика
Лош дъх
Биопоносимост в оралната медицина Биопоносимост в оралната медицина Helicobacter pylori и устната кухина
Helicobacter pylori и устната кухина
Профилактика на оралните заболявания Клиника на детската дентална медицина Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения - второ допълнено и преработено Клинично поведение при лечение на зъбния кариес и неговите усложнения - второ допълнено и преработено
Лицеви и челюстни фрактури Лицеви и челюстни фрактури Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Атлас по орална хирургия в амбулаторни условия Атлас по орална хирургия в амбулаторни условия Профилактика на оралните заболявания Профилактика на оралните заболявания - Учебник по детска дентална медицина
Костна аугментация в денталната имплантология Костна аугментация в денталната имплантология Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
English for Dental Medicine
English for Dental Medicin
Вродени лицеви аномалии
Вродени лицеви аномалии
Пропедевтика на протетичната дентална медицина - учебник за студенти по дентална медицина
Пропедевтика на протетичната дентална медицина - учебник за студенти по дентална медицина
Корективна ринопластика Корективна ринопластика Детето - пациент на стоматолога Детето - пациент на стоматолога
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции Вътреболнични (нозокомиални) инфекции Хипертония и местно обезболяване в денталната практика Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози Антропология- наръчник за медици, стоматолози и биолози Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологичната професия - състояние и перспективи Стоматологичната професия - състояние и перспективи    
       

ПРОМОЦИЯ