Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Орални лезии
 
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Код: 2168BIBLIO01
Под редакцията на проф. д-р К. Янева-Рибагина, д-р Лейла Крайджикова, д-р Петър Божинов, Дата на издаване: 2016, стр: 98
 
Цена: 9,00 Лева

Съдържание

1. Мускулно-скелетни разстройства: Същност и разпространение, рискови фактори и механизми на възникване
1.1. Същност
1.2. Общи рискови фактори по отношение на ергономията
1.3. Механизми на възникване на мускулно-скелетни дисфункции
1.4. Библиография
2. Видове мускулно-скелетни разстройства
2.2. Болки ниско в гърба, лумбална област (ldw back pain - LBP) 
2.3. Болки високо в гърба, гръдна област (upper back pain - UBP)
2.3. Болки в шийната област и раменния пояс
2.4. Библиография
3. Специфични състояния на ръка и китка
3.1. Мидове МСР на ръката и китката
3.2. Болкови симптоми, които имитират STS 
3.3. Предпазване от STS 
3.4. Библиография
4. Изводи, на базата на рецултати от проведено проучване в България (2012-2013г.) 
5. Препоръки към лекарите по дентална медицина на базата на нашето проучване
5.1. Препоръки към денталните лекари по литературни данни
5.1.1. При избол на юнит
5.1.2. Нагласяне на операторския стол и поддържане на извивката в долната част на гърба
5.1.3. дентална медицина на четири ръце
5.1.4. Разположение на пациента при манепулации на горната и долната челюст
5.1.5. Използване на увеличителни лещи
5.1.6. Редуване на увеличителни лещи
5.1.7. Финни промени в позицията на стъпалата
5.1.8. Болкити в горните крайници могат да се профилактират сравнително лесно със спазването на следните правила:
5.1.9. Справяне с тригерните точки
5.1.10. Трениране на мускулите з сила и издръжливост 
5.1.11. Режим на труд и почивка 
5.1.12. Активна профилактика 
5.1.13. Пози по време на сън 
5.1.14. Библиография
6. Приложение с примерни упражнения

 

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.