Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Диагностика и лечение на болести на сърцето и съдовете
 
Лицеви и челюстни фрактури
Код: 71464_DDGE01
Автори: Доц. д-р Антон Джоров
Дата на издаване: 2017, стр: 186 + цветни снимки
 
Цена: 30,00 лв.

Съдържание

-- Въведение
-- Етиология и честота на фрактурите в лицево-челюстната област
-- Анатомични особености и биомеханични характеристики ва кранио-максило-фациалния комплекс
---- Скелетът на горния лицев етаж
---- Скелетът на средния лицев етаж
---- Скелетът на долния лицев етаж
---- биомеханични характеристики на кранио-максило-фациалния комплекс
--
Методи за диагностика на фрактури в лицево-челюстната област
-- Патогенеза, основни характеристики и методи за лечение на фрактурите в лицево-челюстната област
---- Фрактури на горен лицев етаж
---- Фрактури на среден лицев етаж
---- Нозо-орбито-етмиодални фрактури
---- Фрактури на носа
---- Фрактури на зигоматичната кост, дъга и орбиталния под
---- Фрактури на горната челюст
---- Фрактури на долен лицев етаж
---- Множествени фрактури в лицево-челюстната област
-- Заключение

 

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.