Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Модерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса
 
Модерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса
Код: 2188DENGEN100
Автор: Калина Пейчева
Дата на издаване: 2015, страници: 89
 
Цена: 16,00 Лева

Съдържание

1. и диагностиката му 
2. Класификация на Зъбния кариес
3. Системи и критерии за визуална оценка на кариеса
4. Методи за 
4.1 Конвенционални методи за изследване на Зъбен кариес
4.1.1 Визуално и Визуално-тактилно изследване
4.1.2 Помощни средства при диагностика на кариес
4.2. Рентгеново изследване
4.3. Съвременни методи за диагностика
4.3.1. КОнфокална микроскопия
4.3.2. Електрични методи
4.3.3. Оптични методи
4.3.3.1. Оптичен кариесметър
4.3.3.2 Трансилюминация
4.3.3.3. Флуоресенция
4.3.4. Други методи: термофизиография, ултразвук, тетрахерцово изображение
4.3.5. Критерии за диагностика на кариозни лезии с различни съвременни методи
5. Контрол на степента на екскавация на кариозна маса 
5.1. Ежедневно използвани критерии за контрол на степента на екскавация

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.