Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Вродени лицеви аномалии
 
Вродени лицеви аномалии
Код: 5081NBBETS01
Автори: Проф. д-р Юрий Константинов Анастасов , стр: 214
 
Цена: 20,00 Лева

Съдържание

-- Честота и разпространени на лицевите аномалии
-- Етиология и генетика при лицевите аномалии
-- Придружаващи аномалии, синдроми с ВЦУН, пренатална диагнастика и генетична консултация на лицевите аномалии
-- Клинична ембриология на лицето
-- Патологична хирургична анатомия при ВЦУН
-- Първи грижи, хранене на дете с ВЦУН
-- Клинични форми и класификации на ВЦУН
-- Хирургични методи за лечение на вродените цепнатини на устната небцето
-- Собствени резултати при първичните операции на устната и небцето
-- Нашият подход при първичните операци на устните
-- Нашият подход при първичните операци на небцето
-- Гингивопериопластика и б или костна трансплантация
-- Нашият подход относно цепнатината на алвеоларния гребен
-- Корективни операции при ВЦУН
-- Зъбна-челюстни деформации при ВЦУН
-- Ортогнатична хирургия при лицевите аномалии
--Диагностика и терапия на специфичните говорни нарушения при ВЦУН
-- Лечение на сериозните отити
-- Етапи на мултидисцилинарно лечение на пациентите с ВЦУН
-- Медицинските стандарти за лечение на ВЦУН
-- Аномалии на езика
-- Отомандибуларен синдром, хемифациална микрозомия
-- Коси или латерофациални лицеви цепнатини
-- Вродени аномалии на клепачите и очната ябълка
-- Краниостенози и краниофасиостенози
-- Лицеви дисрафии - сфеноетмоидално менингоцеле
-- Вродени съдови лицеви малформации ( хемагиоми )
-- Вродени тумори и тумороподобни състояния на лицето
-- Вродени кисти и фистули на главата и шиятя
-- Библиография

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.