Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
 
Step by Step Anaesthesia in Dentistry Local and General
  Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
  Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Тумори в лицево-челюстната и шийна област
 
Тумори в лицево-челюстната и шийна област
Код: 5083NBBETS03
Автор: Проф. Р. Угринов, стр: 348, Издадена 2009, Корици: твърди
 
Цена: 120,00 Лева

Описание

В представената на вниманието на читателя монография се разглеждат най-често наблюдаваните тумори в лицево-челюстната и шийна области, първично множествените /синхронни, метахроннни, синхронно-метахроннни/, оро-фациалните прояви при висцерални малигноми, паранеопластичните синдроми с орофациални симптоми и метастатични тумори в оро-фациалната и шийна области.

Големият диапазон нозологични единици, който обхваща посочената патология и спецификата в развитието на тези онкологични заболявания в оро-фациалната област е дала основание на автора в началото на монографията в отделна глава да разгледа с именно такава насоченост топографската и хирургична /клинична/ анатомия на лицево-челюстната и шийна области.

Сложността на клиничната анатомия в оро-фациалната и шийна области /богата инервация, кръвоснабдяване, лимфообрьщение/ близостта с ц.н.с., наличие на органи, изпълняващи жизнено важни функции /зрение, слух, дишане, хранене, обоняние, вкус и пр./ са предпоставки за развитие на различни проблемни ситуации и усложнения при хирургичното лечение на болните с тумори в тази област. Това е основният аргумент да се анализират спешните и неотложни състояния при тези болни и поведението при тях в отделна глава.

Представени са в синтезиран вид съвременните концепции относно етиологията, патогенезата, както и класификацията на туморите, развиващи се в оро-фациалната и шийна области.

Въпросите свързани със симптоматиката, методите за диагностика, хирургично и консервативно /лъчево, химиотерапия/ лечение на туморните заболявания в оро-фациалната област са разгледани и критично осмислени в съотвест-вие с концепциите в литературата, отразяващи съвременните достиженията в тази научно-приложна област.

Написването на моногорафията е резултат от 35 годишния ми клиничен опит и наблюдения свързани с хирургичното лечение на болни с тумори в лицево-челюстната и шийна области.

Анализиран е обширен клиничен материал. Статистическите данни отразени в монографията са резултат от наблюдение и анализ на 28 979 болни лекувани от сътрудници на катедрата по /ОЛЧХ/ Орална и Лицево-челюстна хирургия при Медицински университет - София за период от 22 години: в стационара към катедрата на територията на Стоматологичен факултет-София, който до 2000 г. беше структурно звено в нея и в клиниката по „Лицево-челюстна хирургия и Ото-рино-ларингология" на УМБАЛ - „Света Анна" - София, която оглавявам от създаването й през 2005 г. /работя на тази длъжност и в момента, а на катедрата по ОЛЧХ съм ръководител от 1999 г. - сега тече третият ми мандат, като такъв/.

От лекуваните в стационарни условия 22 979 болни за посочения период с различни заболявания в лицево-челюстната и шийна области, 6 369 - /21,79%/ са с тумори. При тях са диагностицирани 6 522 тумора (по-големият брой на туморите е поради диагностициране на синхронно и/или метахроннно развиващи се първично множествени такива).

Материалът в отделните глави е изложен ясно и конкретно по отношение честота, локализация, диагностика, лечение и прогноза на туморите в лицево-челюстната и шийна области.

Спорните въпроси, свързани най-вече с лечението, не са обсъждани, а са анализирани тези методи за лечение, които са проверени в практиката и са доказали своята ефективност.

Логиката в построяването и анализа на материала дава възможност за бързо намиране на необходимата информация.

Фрагменти от монографията под формата на научни статии са публикувани в различни български и чуждестранни списания, което е отразено в описанието на ползваната литература, както и в:
- дисертационната ми работа за д.м.н. „Хирургично лечение на злокачествените тумори на кожата в областта на лицето и шията", 2002 г.;
- „Клинична хирургия", 2005 г., под ред. на чл. кор. проф. Д.Дамянов;
- „Лицево-челюстна и орална хирургия", 2006 г., под моя редакция;
- „Хирургични болести", 2007 г., под. ред. на проф. Н.Яръмов;
- „Лицево-челюстна хирургия" , 2009г, том IV, на който отговорен редактор съм аз в XIV томно „Ръководство по хирургия" с главен редактор чл. кор. Проф. Д.Дамянов.
Не претендирам, че монографията обхваща всестранно и изчерпва напълно разглежданите в нея въпроси.

Главната й задача е да анализира основните клинични аспекти на това трудно направление - онкологичните заболявания в лицево-челюстната и шийна области, с което да се помогне в практически аспект на практикуващите тази специалност да се ориентират правилно в многобройните проблеми, възникващи при диагностиката и лечението на туморите в тази област. През последното десетилетие, с въвеждането на клиничните пътеки, специалисти от гранични и други специалности /УНГ, дерматолози, пластични хирурзи, общи хирурзи/ работят в домена на тази специалност, но не във всички случаи резултатите са окуражителни по отношение излекуването на болните.

.
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*

форма за поръчка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

При получаване на пратките от офисите (без значение от коя куриерска фирма) за всяка точка в Р. България:

До 3 кг. 3.50 лв.
До 5 кг. 5.50 лв.

или

на адреса определен от Вас - За София: до 5 кг. 3.50 лв.

на адреса определен от Вас - Извън София: до 3 кг. 4.20 лв.

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.
Времето за доставка до всяко населено място на територията на Р България е от 2 до 3 дни.

Многобройните Ви поръчки ще се изпращат в една пратка