Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
 
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
Код: DENT-102-02
Автор: Проф. Христо Калчев Кисов
Дата: 2008, стр: 214, корица: твърда
Издателство Непрекъснато усъвършенстванe
 
Цена: 50,00 Лева

Описание

В неподвижното зъбопротезиране фиксирането на протезната конструкция най-често е последният завършващ етап от лечение. Чрез него се решават в голяма степен проблемите със задържането и стабилността на конструкциите, нарушени вследствие на отклонения от клиничния и лабораторния протокол.

В последните години /1980-2008/ групата на стоматологичните цименти се обогати с нови материали с уникални свойства. Променят се отчасти и техниките на фиксиране, както и вижданията за предимствата, слабостите и показанията на различните средства за фиксиране.

Значителна част от тези нови виждания не са обсъждани в стоматологичната литература у нас. Тяхното непознаване стои в основата на някои практически проблеми, което предоставя сериозно основание за обстойното им разглеждане в тази книга.

Съдържание

Специфична терминология, свързана с фиксирането на протезните конструкции и стоматологичните цименти

Класификация на материалите за фиксиране на протезните конструкции

Цинк-фосфатни цименти

Поликарбоксилатни цименти

Традиционни стъклено-йономерни цименти

Полимерни (композитни) цименти

Дентинови адхезиви

Модифицирани стъклено-йономерни цименти

Компомерни цименти

Временни цименти

Калциево-хидроксидни цименти

Техники на фиксиране на протезните конструкции

Анализ на най-често допусканите грешки при циментирането на протезните конструкции

Снемане на трайно фиксираните протезни конструкции

Сравнителна характеристика на известните материали за фиксиране на протезните конструкции

Терминологичен речник

Литература

Указател

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.