Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
 
Step by Step Anaesthesia in Dentistry Local and General
  Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
  Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
 
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
Код: DENT-102-02
Автор: Проф. Христо Калчев Кисов
Дата: 2008, стр: 214, корица: твърда
Издателство Непрекъснато усъвършенстванe
 
Цена: 50,00 Лева

Описание

В неподвижното зъбопротезиране фиксирането на протезната конструкция най-често е последният завършващ етап от лечение. Чрез него се решават в голяма степен проблемите със задържането и стабилността на конструкциите, нарушени вследствие на отклонения от клиничния и лабораторния протокол.

В последните години /1980-2008/ групата на стоматологичните цименти се обогати с нови материали с уникални свойства. Променят се отчасти и техниките на фиксиране, както и вижданията за предимствата, слабостите и показанията на различните средства за фиксиране.

Значителна част от тези нови виждания не са обсъждани в стоматологичната литература у нас. Тяхното непознаване стои в основата на някои практически проблеми, което предоставя сериозно основание за обстойното им разглеждане в тази книга.

Съдържание

Специфична терминология, свързана с фиксирането на протезните конструкции и стоматологичните цименти

Класификация на материалите за фиксиране на протезните конструкции

Цинк-фосфатни цименти

Поликарбоксилатни цименти

Традиционни стъклено-йономерни цименти

Полимерни (композитни) цименти

Дентинови адхезиви

Модифицирани стъклено-йономерни цименти

Компомерни цименти

Временни цименти

Калциево-хидроксидни цименти

Техники на фиксиране на протезните конструкции

Анализ на най-често допусканите грешки при циментирането на протезните конструкции

Снемане на трайно фиксираните протезни конструкции

Сравнителна характеристика на известните материали за фиксиране на протезните конструкции

Терминологичен речник

Литература

Указател

.
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.