Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Вставки
 
Вставки
Код: DENT-102-05
Вутов, кисов, тодоров, Делчовски, цалов Страници: 274, 2013 година 
Издателство Непрекъснато усъвършенстванe
 
Цена: 40,00 Лева

Описание

Зъбният кариес, усложненията му и пародонтозата са най-често срещаните заболявания в ежедневната зъболекарска практика. Ето защо въпросите свързани с тяхното лекуване, са от изключтелно важно значение.

Проблемите на тези основни стоматологични заболявания все още не са напълно решени.

През последните години известно влияние има общото увлечение на стоматологичните кадри към прилагането на композиционните материали поради лекото им обработване и естетичния ефект.

В книгата се изтъкват предимствата на вставките пред директните възстановявания и е представен натрупания опит на стоматологичната теория и практика по отношение на тяхното изработване и здравния ефект от приложението им.

Съдържание

Предговор към второ издание (М. Вутов)
Увод (М. Вутов)
ГЛАВА 1 
Историческа справка за развитието на вставките (М. Вутов, Г. Цалов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 2 
Индикации и Контраиндикации за възстановяване на зъбните тъкани с вставки
-- Предимства на вставките пред директните възстановявания.
-- Обтуровъчни средства (М. Вутов)
ГЛАВА 3 
Терминология и класификация на вставките (М. Вутов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 4 
Методии и технологии за изработване на вставки (М. Вутов, Г. Цалов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 5 
Основни материали използвани при изработването на вставките. Отпечатъчни материали (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 6 
Огнеупорни опаковъчни материали (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 7 
Метални сплави (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 8 
Керамични материали (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 9 
Лабораторни композити (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 10
Цименти (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 11
Клиничен протокол при изработване на металните вставки (М. Вутов, П. Делчовски)
ГЛАВА 12
Лабораторни протоколи на летите вставки (М. Вутов, П. Делчовски)
ГЛАВА 13
Керамични вставки (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 14
Изработване на композитни вставки (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 15
Комбинирани вставки (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 16
Лети щифтови изграждания (Хр. Кисов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 17
Най-често допускани грешки и усложнения при възстановяванията с вставки (М. Вутов, Г. Тодоров)
ГЛАВА 18
Ефективност от приложението на вставките при възстановяването на зъбните тъкани (М. Вутов, Г. Тодоров)
Терминологичен речник (М. Вутов, Г. Тодоров, Хр Кисов)
Книгопис
Указател
Summary

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.