Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Биомеханична восъчна техника
 
Биомеханична восъчна техника - техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
Код: DENT-102-07
Тодорова, Влахова, Кисов, стр: 74, 2013 г.
Издателство Непрекъснато усъвършенстванe
 
Цена: 20,00 Лева

Съдържание

-- Благодарности
-- Предговор
-- Въведение
-- Глава 1. Исторически преглед
-- Глава 2. Сравнителна характеристика на адитивната и субтрактивна техтика за восъчен моделаж
-- Глава 3. Оклузален компас
-- Глава 4. Оклузална анатомия
-- Глава 5. Материали и инструменти
-- Глава 6. Биомеханичен възходящ восъчен моделаж на първи горен десен молар
-- Глава 7. Биомеханичен възходящ восъчен моделаж на първи долен ляв молар
-- Глава 8. Финиране, заглаждане и оклузален контрол 
-- Глава 9. Обобщение
-- Глава 10. Биомеханична моделажна техника с керамични маси
-- Глава 11. Изработване на металокерамична корона по биомеханичната моделажна техника с керамични маси
-- Заключение
-- речник на използваните термини
-- Литература
-- Указател
-- Отзив

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.