Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Керамични фасети: клиничен и лабораторен протокол
 
Керамични фасети: клиничен и лабораторен протокол
Код: DENT-102-06
доц. д-р Христо Калчев Кисов, стр: 184, 2008 г.
Издателство Непрекъснато усъвършенстванe
 
Цена: 80,00 Лева

Описание

"Керамичните фасети са едно от най-биологичните средства, което може да бъде използвано от практикуващия стоматолог за лечението на неговите пациенти. 

Успешното използване на керамични фасети налага преустройство в мисленето и поведението на стоматолога, който не е свикнал да изпълнява толкова щадящи препарации. Задължително е и по-перфектното изпълняване на някои подценявани клинични етапи, и по-конкретното снемане на прецизен, без дефекти отпечатък.

Най-голямото предизвикателство за клинициста според нас обаче е фиксирането на керамичните фасети в голяма степен се определя клиничната дълготрайност на провежданото лечение. За тази цел са необходими познания за една от най-новите генерации цименти и разбиране на процесите на т. нар. адхезивно свързване.

Целта на настоящия труд е да предостави необходимата практическа и теоретична информация за желаещите да използват керамичните фасети стоматолози и керамисти, за да се изгради логически обоснован клиничен и лабораторен протокол."
От автора

Съдържание

предговор
Въведение
Исторически преглед
специфична терминология
Основни принципи при естетичната реставрация на съзъбието
Показания и противопоказания за използването на керамични фасети
Планиране и подготовка за лечението с керамични фасети
Комплекти и техники за препариране на керамични фасети
Отпечатъчни материали и отпечатъчна техника
Определяне на цвета и предаване на друга клинична информация
Материали и техники за изработване и фиксиране на временни фасети
Керамични материали и лабораторни технологии за изработване на порцелановите фасети
Ажустиране и фиксиране на керамичните фасети
грешки, неуспехи и усложнения
Терминологичен речник
Литература
Указател
Summary

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.