Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 

Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти

Код: 23404_POP_03
Автор: Николай Попов 
Дата на издаване: 1999
Страници: 110

Цена: 14 лв.

 


Описание

Авторите на книгата създават учебното помагало, за да послужи на студенти и специализанти, имащи интерес към оралната имплантология. Още през 2000 г. акад. Попов с много усилия успява да извоюва място на зъбопротезната имплантология като учебна дисциплина в обучението на студенти по стоматология (сега дентална медицина) във факултета в София. 

Като свободно избираема дисциплина имплантологията предизвиква небивал интерес сред студентите и около 90% от бъдещите дентални медици от V курс посещават лекциите и упражненията му. Отсъствия няма, а отличните оценки на изпита показват, че петокурсниците не само имат засилен интерес към имплантологията, но и натрупват знания и умения. 


Тенденцията продължава през следващите години и досега. През 2004 година акад. Попов открива обучение по имплантология и във факултета по дентална медицина в Пловдив, а през 2009 г. организира преподаването  й в рамките на X-ти учебен семестър във Варненския факултет.

С всяка нова учебна година акад. Попов подобрява като организация и програма обучението, а също така и практическите упражнения със студентите, които се провеждат върху фантом с активното участие на неговите асистенти и сътрудници.

Набраният опит показва на акад. Попов, че е необходимо и дори наложително да се издаде ръководство - помагало за практическо обучение на студенти по дентална медицина и специализанти по зъбопротезна имплантология, което да им предостави необходимия минимум теоретични знания и да ги насочи в практическите им изпълнения.

Съавторът на акад. Попов д-р Методи Абаджиев е преподавател във Варненския факултет, придобил образователна и научна степен доктор. Той е негов ученик в имплантологията и докторант с дисертационен труд в голяма степен по имплантология.
В първата част на ръководството е застъпено теоретичното обучение по имплантология, а във втората - практическото. Третата част включва фантомен курс по предклинична имплантология с първи цикъл имплантология и втори цикъл протезиране. В четвъртата част е застъпено обучението по клинична имплантология. В приложенията са показани декларация за информирано съгласие и факторите, определящи степента на риска при имплантно-протетичното лечение, които са в помощ на специализанта.

 

---

 

стоматологична литература, дентална медицина

ПРОМОЦИЯ


форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО