Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Инфекциозни болести и епидемиология
 
Инфекциозни болести и епидемиология
Код: 2243NBBRAY02
Автор Н. Попиванова, Й. Стоилова
Страници: 180, 2014 г. Издателство Райков
 
Цена: 18,00 Лева

Описание

Клиниката и епидемиологията на инфекциозните заболявания са две неразривно свъразани страни на един и същ процес – изучаването и борабата със заразните болести. 

Учебникът по инфекциозни болести и епидемиология за студенти по стоматология е първият по рода си съчетаващ тези две страни. 

Новост в написването са представените след всяка нозологична единица резюмета, както и най-необходимите и важни за стоматолога съвети в рубриката “важно за стоматолога”. В края е представен речник на стоматолога с припомняне значението на най-употребяваните медицински термини от инфектологията.

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.