Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
 
Step by Step Anaesthesia in Dentistry Local and General
  Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
  Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
 
Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
Код: 5073NBBSOF01
Автор: Доан Зия, дата: 2005, 244 страници
Издателство СОФИ-Р
 
Цена: 34,00 Лева
Изчерпана

Описание

I. Одонтогенни кисти
1. Радикуларна киста (cysta radicularis)
2. Резидуална радикуларна киста (cysta radicularis residua)
3. Латерална периодонтална киста (cysta periodontals lateralis)
4. Букална бифуркационна киста (cysta buccalis)
5. Фоликуларна киста (cysta follicularis)
6. Ерупционна киста (cysta eruptiva)
7. Одонтогенна кератокиста (keratocysta odontogenes)
8. Калцифицираща одонтогенна киста (cysta odontogenes calsificans)
9. Усложнения в одонтогенните кисти

II. Одонтогенни тумори
1. Комплексен смесен одонтом (odontoma mixtum complexum)
2. Кистичен комплексен смесен одонтом (odontoma mixtum complexum cysticum)
3. Сложен смесен одонтом (odontoma mixtum complicatum)
4. Кистичен сложен смесен одонтом (odontoma mixtum complicatum cysticum)
5. Енамелом (enameloma)
6. Циментом (cementoma)
7. Амелобластом (ameloblastoma)
8. Аденоамелобластом (adeoameloblastoma)
9. Амелобластен фибром (fibroma ameloblasticum)
10. Десмопластичен амелобластом (ameloblastoma desmoplasticum)
11. Амелобластен фиброодонтом (fibroodontoma ameloblasticum)
12. Меланоамелобластом (melanoameloblastoma)
13. Хемангиоамелобластом (haemangioameloblastoma)
14. Злокачествен амелобластом (mixoma odontogenes)
15. Одонтогенен миксом

Заключение
Библиография
Приложение

 

.