Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Оклузен кариес при постоянни детски зъби
 
Оклузен кариес при постоянни детски зъби
Код: 5059NBBVAP03
Автор: В. Кондева, М. Куклева
Дата: 2010, Страници: 84, Издателства ВАП
 
Цена: 12,00 Лева

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Епидемиология на оклузалния кариес при постоянните детски зъби 
2. Развитие на оклузалния кариес 
2..1 Роля на оклузалната анатомия
2.2. Роля на състоянието на пробива
2.3. Динамика на кариозния процес
2..4 Собствени епидемиологични проучвания
2.4.1. Срезово епидемиологично проучване
2.4.2. Проспективно (fallow up) епидемиологично проучване
3. Диагностика и регистрация на кариозна процес
3.1. Визуални и визуалнотактилни методи
3.2. Конвенционална рентгенография
3.3. Дигитална рентгенография
3.4. Електрически методи
3.5. Светлинни методи
3.6. Възможности на диагностични методи
3.7. Собствени клинични проучвания за диагностика на оклузален кариес при постоянните детски зъби 
4. Превенция на оклузалния кариес
4.1 Профилактични покрития
4.2. Алтернативни методи
4.3. Проэилактични методи
4.4. Насоки за профилактика и лечение на оклузалния кариес - собствени проучвания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.