Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
 
Step by Step Anaesthesia in Dentistry Local and General
  Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
  Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
 
Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
Код: 21340_VAP04
Автор: А. Белчева
Дата: 2009, Страници: 132, Издателства ВАП
 
Цена: 12,00 Лева

Описание

Инцизивните коронкови фрактури (ИКФ) са най-разпространените травматични увреждания на постоянните детски зъби, поради което са обществен здравословен проблем. 

Тези травми представляват и една от водещите причини за спешните състояния в стоматологията. Инцизивните фрактури предизвикват както чисто физически, така и психологичен дискомфорт. Съпътствани са с болка, с нарушена дъвкателна функция и естетика. Това се отразява на качеството на живот и на социалните контакти на детето.

През последните години са налице обективни предпоставки както за нарастване, така и за определяне на инцизивните фрактури като социален проблем. Децата активно участват в контактни спортове, използват за игра все по-модерни съоръжения, продукт на високи технологии. Зачестяват автомобилните инциденти, при които има пострадали деца. 

Физическото насилие над деца придобива също значими обществени измерения. В много страни се отчита редукция в епидемичността на зъбния кариес сред децата, а същевременно нараства разпространението на инцизивните фрактури, което ги прави сериозен проблем на детското орално здраве. Непрекъснатото усъвършенстване на лечебните подходи в денталната медицина се основава на създаването на нови материали и терапевтични техники.

Съвременните адхезивни системи и композитни материали позволяват на денталния лекар да предложи минимално инвазивно, функционално и естетично лечение на инцизивите с коронкови фрактури. Изискването за възстановяване на функцията и естетиката във фронта при инцизивните коронкови фрактури в условията на развиващия се детски организъм, както и предотвратяването на психологическата травма поставят пред денталния лекар редица предизвикателства, чието разрешаване тепърва предстои. Инцизивните коронкови фрактури са най-разпространените травматични увреждания на постоянните детски зъби.

Те представляват нарушаване в целостта на твърдите зъбни тъкани на зъбната коронка. Видовете коронкови фрактури се определят от последователното засягане на зъбните структури - емайл, дентин и пулпа. Граничен случай са коронко-кореновите инцизални фрактури, включващи част от цимента в областта на зъбната шийка. Като минимално травматично увреждане се регистрират пукнатините на емайла.

Поради факта, че съвпадат с развитието на зъбните структури в детска възраст, коронковите фрактури могат да повлияят цялостното формиране на зъба. В монографията е представена преобладаващата част от съвременните научни данни, тенденции и хипотези, отнасящи се за травматичните увреждания на постоянните детски зъби. 

Прави се опит за интерпретиране и обобщение на информацията относно разпространението, класификациите, предразполагащите и рисковите фактори и лечението на инцизивните коронкови фрактури в училищна възраст. Въз основа на богатия научен материал се извеждат опорните точки за лечебен подход при травми на постоянните зъби.

Съдържание

Въведение
1. Класификация на коронковите фрактури на постоянните детски зъби
2. Епидемиология на инцизивните коронковите фрактури ( ИКФ ) на постоянните детски зъби
3. Клинични проучвания за разпространение на ИКФ
4. Етиологични фактори за ИКФ
5. Рискови и предразполагащи факгори за ИКФ
6. Проучвания на анамнестичните данни, клиничните, параклиничните изследвания на пациенти и зъби с ИКФ 
7. Лечение на ИКФ. Пулпна защита
8. Възстановяване на зъбите с ИКФ чрез прикрепване на запазен зъбен фрагмент
9. Експериментални проучвание за Възстановяване на фрактурирани резци с прикрепен зъбен фрагмент
10. Възстановяване на зъбите с ИКФ чрез послойно композитно изграждане
11. Възстановяване на зъбите с ИКФ чрез вестибуларна композитна фасета
12. Заключение

.
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.