Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
 
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Код: 5066NBBVAP06
Автор: Мария Петрова Куклева-Тодорова
Дата: 2010, Страници: 127, Издателства ВАП
 
Цена: 12,00 Лева

Съдържание

Флуорната профилактика заема важно място в промоцията на оралното здраве. Намалението на зъбния кариес в много страни в света се обяснява с приложението на флуор чрез различни методи и средства. 

Успоредно с това епидемиологични проучвания доказват увеличение на зъбната флуороза. При съвременните условия на живот хората имат свободен достъп до много източници на флуор, което изисква преосмисляне на някои от действащите препоръки. Този факт беше отчетен от СЗО и редица професионални организации на лекарите по дентална медицина. В някои страни в света лозите за допълнителния прием на флуор бяха коригирани и беше въведен по-стриктен контрол при неговото препоръчване. Бяха направени също така препоръки за редуциране съдържанието на флуора в детските пасти за зъби. 

През 60-те години на ХХ-ия век в нашата страна са проведени задълбочени проучвания на зъбната флуороза във флуорендемични райони. По-късно голяма част от тези райони са ликвидирани като ендемични зони, поради използването на допълнителни водоизточници и намаляване на флуорното съдържание във водата. За разлика от други страни в света у нас липсват съвременни данни за зъбната флуороза и не е известен рисковият профил за зъбна флуороза. 

Не са проучени взаимоотношенията между зъбния кариес и зъбната флуороза в населени места с ниско съдържание на флуор в чешмяната вода. Не са провеждани проучвания за естетическото възприемане на зъбната флуороза. Не е известно също така каква е информираността и участието на родителите, лекарите по дентална медицина, акушер-гинеколозите, педиатрите и общо практикуващите лекари в провеждането на флуорната профилактика. 

Високата обществена значимост на флуорната профилактика на зъбния кариес и липсата на съвременни данни за зъбната флуороза в България ни мотивира да разработим настоящия труд. Този труд има за цел да насочи вниманието на лекарите по дентална медицина, преподавателите и студентите в денталните факултети за риска от развитие на зъбна флуороза при съвременните условия на живот и флуорна профилактика на зъбния кариес у нас. 

В монографията са представени данни за приложението и ефективността на методи те и средствата за ендогенна и локална флуорна профилактика в различни страни в света и флуорната профилактика на зъбния кариес в България. Представени са съвременните методи за диагностика и оценка на зъбната флуороза. Направен е опит да се обобщи и интерпретира информацията от най значимите литературни източници относно патогенезата и епидемичността на зъбната флуороза, рисковите фактори за зъбна флуороза, психологичните проблеми при зъбната флуороза, профилактиката на зъбната флуороза. Специално внимание е отделено на проучванията на зъбната флуороза проведени във флуорендемични райони в нашата страна и резултатите от тях.

Представени са и най важните резултати от собствените ни проучвания за разпространението и рисковите фактори за зъбна флуороза в градовете Пловдив и Димитровград, информираността и участието на родители, лекари по дентална медицина, акушер-гинеколози, педиатри и общопрактикуващи лекари във флуорната профилактика, възможностите за предозиране на флуор чрез храни и напитки и по време на ежедневната орална хигиена, клиничните изследвания за интраоралното разпространение и естетическото възприемане на зъбната флуороза от неспециалисти и лекари по дентална медицина. 

Обобщавайки световния опит и резултатите от собствените проучвания, ние изработихме препоръки за оптимална флуорна профилактика без риск от зъбна флуороза. Надяваме се, че те ще бъдат полезни в практиката на нашите читатели.

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.