Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
 
НОВО
Скелетни реконструкции в лицево-челюстната област
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
 
НОВО
Дентална имплантология & тъканно направлявана костна регенерация
Ръководство за обучение по зъбопротезна имплантология - Учебно помагало за студенти и специализанти
 
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Зъбопротезна имплантология - към стоматологията на XXI век
 
Костна аугментация в денталната имплантология
 
НАЛИЧНА
Костна аугментация в денталната имплантология
Орални лезии и клиничната медицина
 
НОВО
Орални лезии и клиничната медицина
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
 
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
Код: 5076NBBVAP13
Автори: Мария панчовска-Мочева, Венета Паскалева-Пейчева 
Дата: 2015, Страници: 144, Издателства ВАП
 
Цена: 12,00 Лева

Описание

Този справочникхе актуален и е създаден, за да улесни денталните лекари при диагностиката и терапията предимно на медицински компрометирани пациенти. Той е ценно помагало и за лекарите от други медицински специалности, за фармацевти и студенти.

Следващите части са посветени на заболяванията на основните органи и системи, представяйки предимно симптоми, свързани с оралната медицина.

Клиничната фармакология представя общите принципи при използване на медикаменти за лечение на основните вътрешни болести и лимитирано тези за лечение на пациенти с орални заболявания.

Оценката ни е, че справочникът е изключително ценно помагало в овладяването на специалността " дентална медицина"

Академик проф. д-р Попов
Проф. д-р А. Киселова

.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.