Лицеви и челюстни фрактури
 
НОВО
Лицеви и челюстни фрактури
Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
  Приложение на богатия на тромбоцити фибрин (prf) в оралната хирургия
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
 
Step by Step Anaesthesia in Dentistry Local and General
  Хипертония и местно обезболяване в денталната практика
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
 
НОВО
Дентално лечение при медицински компрометирани пациенти
Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
  Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Дентално материалознание част 1
 
Дентално материалознание част 1
Код: 7071NBBVAR03
Автор: Цанка Дикова, дата: 2014, 136 стр, Формат А4
Медицински университет - Варна
 
Цена: 19,00 Лева

Описание

Настоящото пособие се състои от две обособени части - теория и протоколи на лабораторни упражнения. Това е първата част на учебника „Дентално материалознание“, който е предназначен за студентите по дентална медицина. Темите на теоретичната част и лабораторните упражнения са разработени по утвърдена учебна програма на факултета по Дентална медицина към Медицински университет - Варна.

Теоретичната част включва теми от общото материалознание, които обхващат структурата на материалите и техните свойства - физични, оптични, механични и технологични. Въвеждането в денталните материали започва с гипсовете, восъците, металите и сплавите. В тази част, освен чисто теоретичното познание, са дадени и много полезни за практиката съвети.

Частта, посветена на лабораторните упражнения, се състои от разработени образци на протоколи. Те са предназначени за работа на студентите по време на упражненията и за самоподготовка вкъщи. В тях са посочени целта и начинът на провеждане на практическото упражнение; задачите, които трябва да се изпълнят; -еобходимите инструменти и апаратура.

Студентите трябва да попълнят протоколите, като отговорят на поставените в тях въпроси и напишат заключение по вадената тема.

Пособието е много полезно за студентите по дентална медицина по време на лекциите, лабораторните упражнения и особено при подготовката им за практическите и теоретични изпити. Въпреки че е предназначено предимно за студентите от I-ви курс, то може да е от полза както за студентите от по-горните лурсове, така и за младите лекари по дентална медицина за правилен избор и -рилагане на денталните материали.

.
Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.