Дентално материалознание част 1
 

Дентално материалознание част 1

Код: 7071NBBVAR03
Автор: Цанка Дикова
Дата на издаване: 2014
размер A4
Страници: 136

Цена: 19 лв.

 


Съдържани

Настоящото пособие се състои от две обособени части - теория и протоколи на лабораторни упражнения. Това е първата част на учебника „Дентално материалознание“, който е предназначен за студентите по дентална медицина. Темите на теоретичната част и лабораторните упражнения са разработени по утвърдена учебна програма на факултета по Дентална медицина към Медицински университет - Варна.

Теоретичната част включва теми от общото материалознание, които обхващат структурата на материалите и техните свойства - физични, оптични, механични и технологични. Въвеждането в денталните материали започва с гипсовете, восъците, металите и сплавите. В тази част, освен чисто теоретичното познание, са дадени и много полезни за практиката съвети.

Частта, посветена на лабораторните упражнения, се състои от разработени образци на протоколи. Те са предназначени за работа на студентите по време на упражненията и за самоподготовка вкъщи. В тях са посочени целта и начинът на провеждане на практическото упражнение; задачите, които трябва да се изпълнят; -еобходимите инструменти и апаратура. 

Студентите трябва да попълнят протоколите, като отговорят на поставените в тях въпроси и напишат заключение по вадената тема.

Пособието е много полезно за студентите по дентална медицина по време на лекциите, лабораторните упражнения и особено при подготовката им за практическите и теоретични изпити. Въпреки че е предназначено предимно за студентите от I-ви курс, то може да е от полза както за студентите от по-горните лурсове, така и за младите лекари по дентална медицина за правилен избор и -рилагане на денталните материали.

---

 

стоматологична литература, дентална медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО