Абонирайте се за Информационен бюлетин
- Хирургия
- Протетична стоматология
- Ортодонтия
- Обща стоматология
- Дентална рентгенология
- Материалознание
- Парадонтология
- Орална медицина
- Детска стоматология
 
 
Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето + CD Програма Позиционер
  Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето  + CD Програма Позиционер
CD Програма Позиционер
  CD Програма Позиционер
Дентално материалознание
  Дентално материалознание
Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика
  Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика
Алергология и орална медицина: Принципи и практики
  Алергология и орална медицина: Принципи и практики

2013 г.

ЩИФТОВИ ИЗГРАЖДАНИЯ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
  ЩИФТОВИ ИЗГРАЖДАНИЯ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
БИОМЕХАНИЧНА ВОСЪЧНА ТЕХНИКА, техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
  БИОМЕХАНИЧНА ВОСЪЧНА ТЕХНИКА, техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
ВСТАВКИ
  ВСТАВКИ
Оклузен кариес при постоянни детски зъби
  Оклузен кариес при постоянни детски зъби
ЗЪБОПРОТЕЗНА ИМПЛАНТАЦИЯ
  ЗЪБОПРОТЕЗНА ИМПЛАНТАЦИЯ
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
  Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
  Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
Оперативно зъболечение и ендодонтия предклиника - учебник за студенти по дентална медицина
  Оперативно зъболечение и ендодонтия предклиника - учебник за студенти по дентална медицина
ОРАЛНИ ЛЕЗИИ
  ОРАЛНИ ЛЕЗИИ
Педиатрия в стоматологията
  Педиатрия в стоматологията
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
  Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
  Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
800 теста по дентално материалознание
  800 теста по дентално материалознание
ДЕНТАЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
  Дентално материалознание
АНАТОМИ НА УСТНАТА КУХИНА - CAVUM ORIS
 
 
Автори: Доц. д-р ДИМО КРЪСТЕВ
Дата на издаване: 2013
АТЛАС, БОЛЕСТИ НА ЛИГАВИЦАТА НА УСТАТА
  АТЛАС, БОЛЕСТИ НА ЛИГАВИЦАТА НА УСТАТА
ОРАЛНА МЕДИЦИНА
  Орална Медецина
РЪКОВОДСТВО ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ОРТОПЕДИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ, рисуване на зъби
  РЪКОВОДСТВО ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ОРТОПЕДИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ, рисуване на зъби
Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст
  Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст
Тумори в лицево-челюстната и шийна област
  Тумори в лицево-челюстната и шийна област
201 ТАЙНИ ЗА ВИСОКОРЕЗУЛТАТНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
  201 ТАЙНИ ЗА ВИСОКОРЕЗУЛТАТНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ
  ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ИПИДЕМИОЛОГИЯ
  ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
English for Dental Medicine 
  English for Dental Medicine 
КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ
  КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ
КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ
  Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции
Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
  Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
РЪКОВОДСТВО ПО ОРТОДОНТИЯ ЗА СТУДЕНТИ
  РЪКОВОДСТВО ПО ОРТОДОНТИЯ ЗА СТУДЕНТИ
ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ В ОРАЛНАТА МЕДИЦИНА
  ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ В ОРАЛНАТА МЕДИЦИНА
ДЕТЕТО - ПАЦИЕНТ НА СТОМАТОЛОГА
  ДЕТЕТО - ПАЦИЕНТ НА СТОМАТОЛОГА
МЕСТНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА
  МЕСТНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА
Материалознание
  Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини
ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
  ЕКСТРАКЦИЯ НА ЗЪБИ - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ