Абонирайте се за Информационен бюлетин
Начало За нас Доставки Контакти  
Хирургия
Протетична стоматология
Ортодонтия
Обща стоматология
Дентална рентгенология
Материалознание
Парадонтология
Орална медицина
Детска стоматология
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
  Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
Оклузен кариес при постоянни детски зъби
  Оклузен кариес при постоянни детски зъби
Медицинска периодика
ЩИФТОВИ ИЗГРАЖДАНИЯ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
  ЩИФТОВИ ИЗГРАЖДАНИЯ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
   
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
  Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
800 теста по дентално материалознание
  800 теста по дентално материалознание
ДЕНТАЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
  ДЕНТАЛНО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ
ОРАЛНИ ЛЕЗИИ
  ОРАЛНИ ЛЕЗИИ
ВСТАВКИ
  ВСТАВКИ
БИОМЕХАНИЧНА ВОСЪЧНА ТЕХНИКА, техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
  БИОМЕХАНИЧНА ВОСЪЧНА ТЕХНИКА, техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
РЪКОВОДСТВО ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ОРТОПЕДИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ, рисуване на зъби
  РЪКОВОДСТВО ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ОРТОПЕДИЧНАТА СТОМАТОЛОГИЯ, рисуване на зъби
ЗЪБОПРОТЕЗНА ИМПЛАНТАЦИЯ
  ЗЪБОПРОТЕЗНА ИМПЛАНТАЦИЯ
Тумори в лицево-челюстната и шийна област
  Тумори в лицево-челюстната и шийна област
Алергология и орална медицина: Принципи и практики
  Алергология и орална медицина: Принципи и практики

2013 г.

АТЛАС, БОЛЕСТИ НА ЛИГАВИЦАТА НА УСТАТА
  АТЛАС, БОЛЕСТИ НА ЛИГАВИЦАТА НА УСТАТА
АНАТОМИ НА УСТНАТА КУХИНА - CAVUM ORIS
 
 
Автори: Доц. д-р ДИМО КРЪСТЕВ
Дата на издаване: 2013
201 ТАЙНИ ЗА ВИСОКОРЕЗУЛТАТНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
  201 ТАЙНИ ЗА ВИСОКОРЕЗУЛТАТНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
  Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
ОРАЛНА МЕДИЦИНА
  ОРАЛНА МЕДИЦИНА
ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ
  ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ
КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ
  Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции
КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ
  КЕРАМИЧНИ ФАСЕТИ. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ
РЪКОВОДСТВО ПО ОРТОДОНТИЯ ЗА СТУДЕНТИ
  РЪКОВОДСТВО ПО ОРТОДОНТИЯ ЗА СТУДЕНТИ
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ИПИДЕМИОЛОГИЯ
  ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
ДЕТЕТО - ПАЦИЕНТ НА СТОМАТОЛОГА
  ДЕТЕТО - ПАЦИЕНТ НА СТОМАТОЛОГА
МЕСТНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА
  МЕСТНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА
Материалознание
  Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини
Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
  Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
English for Dental Medicine 
  English for Dental Medicine