Абонирайте се за Информационен бюлетин
 
Денталнано материалознание
Дентална рентгенология
Детска стоматология
Имплантология
Ифекциозни болести
Ендотонтия
Орална медицина
Ортодонтия
Ортопедия
Парадонтология
Стоматология и вътрешни болести
Хирургия
Ръководство по ортодонтия за студенти
  Ръководство по ортодонтия за студенти
 
Стоматологична литература
Зъбопротезна имплантация - Учебник и справочник за студенти, специализанти и специалисти
  Зъбопротезна имплантация - Учебник и справочник за студенти, специализанти и специалисти
Ръководство по ортодонтия за зъботехници
 
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
  Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
 
Алергология и орална медицина: Принципи и практики
  Алергология и орална медицина: Принципи и практики
Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето + CD Програма Позиционер
  Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето  + CD Програма Позиционер
Орални лезии
  Орални лезии
Орална медицина
  Орална медицина
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
  Изпиляване на зъбите за керамични и металокерамични коронки
Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкци
  Вставки
Щифтови изграждания, материали и методи
  Щифтови изграждания, материали и методи
Биомеханична восъчна техника - техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
  Биомеханична восъчна техника - техника на възходящото моделиране за студенти по дентална медицина и зъботехника
Керамични фасети: клиничен и лабораторен протокол
  Керамични фасети: клиничен и лабораторен протокол
Ръководство по ортодонтия за зъботехници
  Ръководство по ортодонтия за зъботехници
Ръководство по ортодонтия за студенти
  Ръководство по ортодонтия за студенти
Тумори в лицево-челюстната и шийна област
  Тумори в лицево-челюстната и шийна област
  Оклузен кариес при постоянни детски зъби
Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
  Коронкови фрактури на постоянните детски зъби
Оперативно зъболечение и ендодонтия предклиника - учебник за студенти по дентална медицина
  Оперативно зъболечение и ендодонтия предклиника - учебник за студенти по дентална медицина
Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика
  Конично-лъчевата компютърна томография в денталната образна диагностика
201 тайни за високорезултатна дентална практика
  201 тайни за високорезултатна дентална практика
Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
  Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията
Анатоми на устната кухина - Cavum Oris
  Анатоми на устната кухина - Cavum Oris
Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
  Флуорна профилактика и риск от зъбна флуороза
Педиатрия в стоматологията
  Педиатрия в стоматологията
Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст
  Заболявания на пародонта и устната лигавица в детска възраст
English for Dental Medicine
  English for Dental Medicine
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 1
Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
  Ръководство по вътрешни болести за студенти по дентална медицина - част 2
Местно обезболяване в стоматологията
  Местно обезболяване в стоматологията
Местно обезболяване в стоматологията
  Екстракция на зъби - проблеми и решения
Нервни болести и психиатрия - За студенти по Стоматология
  Нервни болести и психиатрия - За студенти по Стоматология
Материалознание
  Материалознание
Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини
  Гингивално разрастване при системна терапия с калциеви антагонисти, имуносупресори и хидантоини
Модерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса
  Модерни методи за кариесна диагностика и контрол на степента на екскавация на кариозна маса
Инфекциозни болести и епидемиология
  Инфекциозни болести и епидемиология
Вирусни инфекции в оралната медицина
  Вирусни инфекции в оралната медицина
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
  Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Атлас, болести на лигавицата на устата
  Атлас, болести на лигавицата на устата
Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика
  Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика
Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
  Образна диагностика на одонтогенните кисти и тумори в челюстите
Дентално материалознание част 1
  Дентално материалознание част 1
Дентално материалознание. Част 2
  Дентално материалознание. Част 2
Атлас по стоматологична рентгенология
  Атлас по стоматологична рентгенология
Детето - пациент на стоматолога
  Детето - пациент на стоматолога
Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
  Дентална медицина и вътрешни болести - компендиум
Терапия на вътрешните болести. Ръководство за студенти по дентална медицина
  Терапия на вътрешните болести. Ръководство за студенти по дентална медицина
Симптоми и синдроми в стоматологията и медицината
  Симптоми и синдроми в стоматологията и медицината
Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика
  Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика
Протетична дентална медицина - клиника
  Протетична дентална медицина - клиника
Вродени лицеви аномалии
  Вродени лицеви аномалии
Корективна ринопластика
  Корективна ринопластика
Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия
  Ръководство за практически упражнения по клиника на стоматологична хирургия